Proizvodi i usluge

Ugradnja sistema pasivne zaštite od požara

SANDER TK

Pasivna zaštita od požara predstavlja instalaciju proizvoda i sistema koji posle postavljanja sprečavaju prodor vatre i dima između izolovanih požarnih sektora.

Ova vrsta proizvoda i sistema ne zahteva mehaničku ili električnu aktivaciju.

Nakon postavljanja ne zahtevaju održavanje, osim u slučaju fizičkih oštećenja koji nastaju postavljanjem nove instalacije kroz već obrađene prodore.

Takva oštećenja neophodno je ponovo zaštititi odgovarajućim proizvodom ili sistemom kako bi se zadržao zahtevani stepen otpornosti na požar.

Svi sistemi su ispitani u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije

Zaštita od požara prodora elektro instalacija

Zaštita od požara prodora elektro instalacija

Problem koji se najčešće javlja u savremenoj gradnji. Upravo iz tog razloga razvijeno je i najviše proivoda i sistema.
Pozovite nas da Vam pomognemo pri izboru i ugradnji za Vas najpovoljnijeg rešenja.

Zaštita od požara prodora negorivih cevi

Zaštita od požara prodora negorivih cevi

Metalne cevi, samim tim što su negorive, često ostanu nezaštićene. Metal je odličan provodnik toplote, pa ovakav nezaštićen prodor predstavlja potencijalnu opasnost za prenos požara. Posebnu pažnju treba obratiti na cevi koje su obložene gorivom izolacijom.

Zaštita od požara prodora gorivih cevi

Zaštita od požara prodora gorivih cevi

Prilikom požara plastične cevi se tope. Neophodno je ovakav prodor adekvatno zaštiti kako bismo sprečili prodor vatre, dima i otrovnih gasova iz jednog požarnog sektora u drugi. Postoji nekoliko proizvoda i sistema baziranih na ekspandirajućim masama koje predstavljaju idealno rešenje za ovaj problem.

Zaštita od požara kombinovanih prodora

Zaštita od požara kombinovanih prodora

Različiti proizvodi koji u sistemu moraju zadovoljiti traženi stepen otpornosti na požar.

Zaštita od požara fuga

Zaštita od požara fuga

Neophodno je da materijali koji se koriste imaju dovoljnu elastičnost, posebno kod zatvaranja dilatacionih spojnica.

Zaštita od požara kablovskih trasa

Zaštita od požara kablovskih trasa

Oblaganje kablovskih trasa negorivim pločama vrši se iz dva razloga: da bi se zaštitili kablovi od spoljnog uticaja vatre i temperature ili da bi se sprečio prodor vatre, dima i otrovnih gasova u prostor kroz koji trasa prolazi.

Zaštita od požara prodora ventilacionih kanala

Zaštita od požara prodora ventilacionih kanala

Zaštita od požara čeličnih konstrukcija

Zaštita od požara čeličnih konstrukcija

Zaštita od požara drvenih konstrukcija

Zaštita od požara drvenih konstrukcija

Zašto odabrati nas?

Visok kvalitet

Svim kupcima garantujemo visok kvalitet proizvoda, tačnost i brzinu isporuke.

Garancija

Sander TK svim svojim kupcima omogućava garanciju na proizvode i usluge.

Efikasnost

Razvijajući svest, obučenost, kompetentnost i znanja zaposlenih poboljšavamo efektivnost i efikasnost naših procesa.

Odgovornost

Pouzdanost u radu, kvalitet i odgovornost su odlična preporuka da sarađujete sa nama.